Proaktiv je postao deo međunarodne FARE mreže!

FARE mreža je mreža OCD-a, institucija, navijačkih grupa i pojedinaca posvećenih borbi protiv diskriminacije u sportu (sa naglaskom na fudbal) nastala sa ciljem da promoviše sposobnost sporta da povezuje ljude. FARE predstavlja mrežu organizacija i pojedinaca iz preko 40 zemalja i ujedinjuje i promoviše primere dobrih praksi.

Glavni ciljevi FARE mreže su:
- Promovisanje posvećenosti borbi protiv diskriminacije na svim nivoima u fudbalu, u celoj Evropi – na stadionima, terenima, administraciji, treninzima, edukacijama i putem medija
- Korišćenje popularnosti fudbala u borbi protiv diskriminacije
- Transnacionalno podsticanje umrežavanja i razmene dobrih praksi
- Preduzimanje aktivnosti za izgradnju kapaciteta i osnaživanje marginalizovanih i diskriminisanih grupa, posebno mladih ljudi, emigranata, etničkih manjina, pripadnika LGBT zajednice i žena.

Više informacija na: http://www.farenet.org